İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı

 

Tarih: 5.8.2020

 

 

 

Tarih      : 10.06.2020

 

09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.

 

Ekte bir örneği bulunan karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-12.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

 

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki konular düzenlenmiştir.

 

 Amaç

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun yüksek teknolojili katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.

 

Desteğin Kapsamı

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların;

a. Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD Doları, Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD Doları,

b. Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir  (en fazla beşer yıl süreyle yararlandırılacaktır).

 

Bölge işleticilerinin yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD Dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında desteklenir.

Başvuru Esasları

Destekten yararlanmaya ilişkin kriterler, başvuru esnasında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar yayımlanacak bir Genelge ile belirlenecektir.

 

 

Ek: İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler

 

 

 

İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49

nem kurutmakoku gidermevaillant servisdemirdöküm servisforklift kiralamawebtasarımrover yedek parçateleviyon servis