VERBİS Kayıt Süresinin Uzatılması

 

Tarih: 5.8.2020

 

 

Tarih      : 24.06.2020

 

Malumunuz olduğu üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, koravirüs salgını sürecinde ilgili veri sorumlularının VERBİS'e kayıt için gerekli hazırlık çalışmalarını yapamadıkları ve VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü süresinde yerine getiremedikleri gerekçesiyle, VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar vermiş ve bu doğrultuda 23 Haziran 2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararını bir duyuru ile yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuruya https://kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU linkinden ulaşılabilmektedir. Buna göre VERBİS kayıt süreleri aşağıdaki şekilde uzatılmıştır.

 

Veri Sorumluları

Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihi

Önceki Son Tarih

Güncel Son Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

01.01.2019

30.09.2020

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

31.12.2020

31.03.2021

 

 

VERBİS kayıtlarında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan "Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu'ndan"

https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/VER%C4%B0%20SORUMLULARI

%20S%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%20B%C4%B0LG%C4%B0

%20S%C4%B0STEM%C4%B0%20KILAVUZU.PDF) faydalanabilirsiniz.

Kanun'un 18. maddesi uyarınca VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen idari para cezaları uygulanabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBİS Kayıt Süresinin Uzatılması

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49

nem kurutmakoku gidermevaillant servisdemirdöküm servisforklift kiralamawebtasarımrover yedek parçateleviyon servis