Kısa Çalışma Uygulaması ile Fesih Yasağı, Ücretsiz İzne Ayırma ve Buna Bağlı Nakdi Ücret Desteği Sürelerinin Bir Ay Süreyle Uzatılması

 

Tarih: 5.8.2020

 

 

 

Tarih      : 01.07.2020

 

30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)” ile “22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)” yayımlanmıştır.


Söz konusu kararlara göre;

 

  • 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 30 Haziran 2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri  için 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, 30 Haziran 2020 itibariyle kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır. İlgili karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-4.pdf linkinden ulaşılmaktadır.

 

  •  İşverenin; işçinin iş sözleşmesini fesih yasağı (İş Kanunu m.25/II dışındaki nedenler hariç olmak üzere) ile işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı ve buna bağlı olarak nakdi ücret desteği 1 ay daha (17.8.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır. Düzenlemeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200630-5.pdf linkinden ulaşılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa Çalışma Uygulaması ile Fesih Yasağı, Ücretsiz İzne Ayırma ve Buna Bağlı Nakdi Ücret Desteği Sürelerinin Bir Ay Süreyle Uzatılması

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49

nem kurutmakoku gidermevaillant servisdemirdöküm servisforklift kiralamawebtasarımrover yedek parçateleviyon servis