Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

Tarih: 5.8.2020

 

 

 

 

 

Tarih      : 01.07.2020

 

 

24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete'de “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

 

Kanun metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200624-1.htm linkinden ulaşılabilmekte olup, getirilen düzenlemelere aşağıda özet halinde yer verilmiştir.

 

1-  Teşebbüsler Arası Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birlikleri Kararlardan Muafiyet:

 

Değişiklik öncesi durumda Teşebbüsler arası anlaşma yapıldığı veya Teşebbüslerin bu anlaşmalara uyumlu eylemlerde bulundukları veya teşebbüs birlikleri kararlarının rekabete aykırı olmadığına, Kanun'da belirlenen hallerin varlığı Rekabet Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 

Getirilen düzenleme ile, Kurul kararı zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. Buna göre; Teşebbüsler, Kurul kararı olmadan, muafiyet şartlarını haiz olup olmadıklarını kendi kendilerine değerlendirebilecekleri gibi, bu konuda Teşebbüsleri adına Kurul tarafından değerlendirme yapılmasını da talep edebileceklerdir.

 

2-  Etkin Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması Testi:

 

Teşebbüslere veya Teşebbüs Birliklerine yönelik rekabet ihlallerinin tespiti için uygulanmakta olan "Hakim Durum Testi" yerine Avrupa Birliği Hukukunda uygulanan "Etkin Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması Testi" getirilmiştir.

 

Bu suretle; Teşebbüslerin Birleşme veya Devralma işlemleri sonucunda hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi sonucunu doğuran işlemleri yanı sıra rekabeti önemli ölçüde azaltabilecek işlemler de yasaklanabilecektir.

 

3- Rekabeti    Sınırlayıcı    Anlaşma,    Uyumlu     Eylem     ve     Kararlar Alınması, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Birleşme Veya Devralma İhlali Hallerinde Kurul Tarafından Alınacak Kararlarda Usulün Değiştirilmesi:

 

Değişiklik öncesi durumda rekabete aykırılık halinde Kurul tarafından rekabetin tesisi ve ihlalden önceki durumun korunması için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları kapsayan bir karar verilmektedir.

 

Getirilen düzenleme ile Kurul tarafından rekabete aykırılık halinde Teşebbüs ve Teşebbüs Birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışsal ve Teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da malvarlıklarını devretmeleri şeklinde yapısal tedbirler alınabilir. Ancak yapısal tedbirlere, daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulabilecektir Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili Teşebbüs veya Teşebbüs birliklerine, yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilecektir.

 

4-    Kurul Tarafından Yapılan Yerinde İncelemelerde Teşebbüslerin Fiziki ve Elektronik Ortamda Tutulan Her Türlü Veri ve Belgelerin İncelenmesi ve Kopyalarının Alınması Yetkisinin Getirilmesi:

 

Kurul tarafından Teşebbüs ve Teşebbüs Birliklerine yönelik olarak yapılan yerinde incelemelerde, Teşebbüslerin defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini inceleyebilmekte ve suretlerini alabilmektedir.

 

Getirilen düzenleme ile Kurula Teşebbüslerin, Teşebbüs Birliklerinin defterleri yanı sıra fiziki ve elektronik ortamda tutulan her türlü veri ve belgelerin incelenmesi ve kopyalarının alınması yetkisi verilmiştir.

 

5-  Kurulun Piyasada Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamayan Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Teşebbüs Birliği Eylem Ve Kararlarını Soruşturma Konusu Yapmaktan Çıkarabilmesi:

 

Kurula, açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve Teşebbüs birliği eylem ve kararlarını soruşturma konusu yapmaktan çıkarabileceği yönünde yetki verilmiştir.

 

6-  Teşebbüslerin/Teşebbüs Birliklerinin Taahhüt Sunmaları:

 

Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması hallerinde ilgili Teşebbüs ve Teşebbüs Birlikleri hakkında soruşturma açılmamasını mevcut soruşturmanın sonlandırılmasını sağlayacak şekilde taahhütte bulunabilmeleri imkanı getirilmiştir. Ayrıca soruşturmaya başlanmasından sonra, uzlaşma mekanizması getirilmiştir.

 

                                                                                                          

 

 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49

nem kurutmakoku gidermevaillant servisdemirdöküm servisforklift kiralamawebtasarımrover yedek parçateleviyon servis