Kanunlar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf
 

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
 

6098 sayılı Borçlar Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6098&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0&Tertip=5&Tur=1&No=6098
 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6356&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=6356
 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
 

Beylerbeyi Mahallesi, Havuzbaşı Sokak No: 40 Üsküdar 34676 İstanbul - Türkiye

toprak@toprakisveren.org.tr

0216 422 09 39

0216 422 09 49